ADAF SUPPORTS OPEN ART

03/04/2020
ADAF SUPPORTS OPEN ART

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τέχνες, Τεχνολογία, Επιστήμες, Κοινωνία

 

To OPEN ART, πρόγραμμα Επιμόρφωσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου (KEΔΙΒΙΜ), υπενθυμίζει τον θεμελιώδη ρόλο της εκπαίδευσης στην επανασύσταση των δομών του σύγχρονου δημοκρατικού πολιτισμού.

Το OPEN ART προσφέρει δωρεάν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Καλλιτεχνικής Πρακτικής στο πεδίο: Τέχνες, Τεχνολογία, Επιστήμες, Κοινωνία. Η παρούσα δράση δε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί δίχως την έμπρακτη συμβολή του Athens Digital Arts Festival (ADAF).

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε δύο κύκλους σπουδών: τον θερινό και τον φθινοπωρινό.
Στον πρώτο κύκλο σπουδών (θερινός κύκλος) οι συμμετέχοντες παρακολουθούν εξ αποστάσεως τρεις (3) θεωρητικές και εργαστηριακές εκπαιδευτικές ενότητες Τέχνης και Ψηφιακής Τεχνολογίας: «Η Τέχνη στην Εποχή της Πληροφορίας», «Arduino», «Interactive Arts & Performance / Body Time & Space».

Ο θερινός κύκλος ξεκινάει αρχές Ιουνίου και ολοκληρώνεται τέλος Ιουλίου με την παρουσίαση από τους συμμετέχοντες των έργων που επιθυμούν να υλοποιήσουν. Ο δεύτερος κύκλος (φθινοπωρινός κύκλος) εστιάζει στην προετοιμασία, υλοποίηση και καταγραφή του καλλιτεχνικού έργου.

Στο τέλος του δεύτερου κύκλου σπουδών θα πραγματοποιηθεί έκθεση σε συνεργασία με το Athens Digital Arts Festival σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη την έκβαση της πανδημίας Covid-19 στη χώρα μας.

Οι αιτήσεις συμμετοχής ολοκληρώνονται την Παρασκευή 15 Μαΐου.

Το πρόγραμμα είναι ολιγομελές και μπορούν να το παρακολουθήσουν δωρεάν είκοσι (20) άτομα. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει από επιτροπή του OPEN ART. Οι συμμετέχοντες εκτός από τα προσωπικά τους στοιχεία, θα πρέπει να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα, πορτφόλιο και κείμενο όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα.

Οι εκπαιδευτικές ενότητες απευθύνονται σε άτομα που επιθυμούν να διερευνήσουν το πεδίο των Τεχνών και του Design στην Ψηφιακή Εποχή μέσα από τη χρήση των νέων τεχνολογικών και διαδραστικών μέσων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Το πρόγραμμα OPEN ART αφορά απόφοιτους των Σχολών Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, Μουσικών, Χορευτικών και Θεατρικών Σπουδών, και γενικά σε όποιον θέλει να διερευνήσει την Καλλιτεχνική Πρακτική και να πειραματιστεί με τα Νέα Μέσα και τις Διαδραστικές Τεχνολογίες στην Τέχνη και το Design.

Πιστοποίηση

Στους συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν με επιτυχία τους δύο κύκλους σπουδών δίνεται πιστοποίηση επιτυχούς συμμετοχής στο πρόγραμμα OPEN ART από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΚΕΔΙΒΙΜ).

Άγγελος Φλώρος, Επίκουρος Καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος OPEN ART

 

Για δηλώσεις συμμετοχής πατήστε εδώ