Το Athens Digital Arts Festival (ADAF) μπορεί και πραγματοποιεί τους στόχους του μέσω της συνεισφοράς όσων αναγνωρίζουν την ποιότητα του έργου του, οι οποίοι εκδηλώνουν την εμπιστοσύνη τους έμπρακτα κάθε χρόνο με ένα μεγάλο αριθμό χορηγιών.

Μέσω της δυναμικής των χορηγιών, εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι πόροι για την πραγματοποίηση του φεστιβάλ ενώ μέσω της κοινωνικής του προσφοράς δίνεται η ευκαιρία στους χορηγούς να προβάλλουν την κοινωνική του ευαισθησία και να αναπτύξουν την εταιρική κοινωνική τους ευθύνη.

Ευχαριστούμε θερμά τους μέχρι τώρα υποστηρικτές και χορηγούς των δράσεών μας.