Φέρε το δικό σου ρομπότ και γίνε μέρος του 18ου ADAF! 
Περισσότερες πληροφορίες: robotizeit@adaf.gr