ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ


espa
10.01.2019 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SHOW REEL BINTEO ΓΙΑ ΤΟ 15ο ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL ΤΗΣ ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε


Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Επικοινωνία: info@adaf.gr


10.01.2019 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 15ο ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL ΤΗΣ ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε


Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Επικοινωνία: info@adaf.gr


25.10.2018 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 15ο ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL ΤΗΣ ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε


Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Επικοινωνία: info@adaf.gr


20.10.2018 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 15ο ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL ΤΗΣ ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε


Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Επικοινωνία: info@adaf.gr


10.05.2018 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΤΟΥ 14ου ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL ΤΗΣ ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε


Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Επικοινωνία: info@adaf.gr


10.05.2018 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ 14ου ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL ΤΗΣ ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε


Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Επικοινωνία: info@adaf.gr


10.05.2018 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ 14ου ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL ΤΗΣ ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε


Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Επικοινωνία: info@adaf.gr


10.05.2018 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 14ου ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL ΤΗΣ ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε


Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Επικοινωνία: info@adaf.gr


10.05.2018 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 14ο ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL ΤΗΣ ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε


Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Επικοινωνία: info@adaf.gr


10.05.2018 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΟ 14ο ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL ΤΗΣ ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε


Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Επικοινωνία: info@adaf.gr


04.05.2018 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 14ο ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL ΤΗΣ ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε


Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Επικοινωνία: info@adaf.gr


04.05.2018 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 14ο ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL ΤΗΣ ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε


Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Επικοινωνία: info@adaf.gr


30.04.2018 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 14ο ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL ΤΗΣ ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε


Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Επικοινωνία: info@adaf.gr


14.04.2018 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 14ο ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL ΤΗΣ ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε


Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Επικοινωνία: info@adaf.gr


11.04.2018 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 14ου ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL ΤΗΣ ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε


Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Επικοινωνία: info@adaf.gr


29.11.2017 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 14ο ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL ΤΗΣ ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε


Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Επικοινωνία: info@adaf.gr


23.11.2017 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 14ο ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL ΤΗΣ ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε


Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Επικοινωνία: info@adaf.gr


16.11.2017 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 14ο ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL ΤΗΣ ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε


Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Επικοινωνία: info@adaf.gr


16.11.2017 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 14ο ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL ΤΗΣ ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε


Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Επικοινωνία: info@adaf.gr


16.11.2017 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 14ο ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL ΤΗΣ ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε


Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Επικοινωνία: info@adaf.gr


04.11.2017 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 14ο ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL ΤΗΣ ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε


Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Επικοινωνία: info@adaf.gr


02.05.2017 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HXOY ΤΟΥ 13ου ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL ΤΗΣ ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε


Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Επικοινωνία: info@adaf.gr


01.05.2017 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ 13ου ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL ΤΗΣ ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε


Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Επικοινωνία: info@adaf.gr


28.04.2017 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ 13ου ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL ΤΗΣ ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε


Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Επικοινωνία: info@adaf.gr


25.04.2017 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΝΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ 13ου, 14ου & 15ου ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL ΤΗΣ ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε


Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Επικοινωνία: info@adaf.gr


25.04.2017| ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ SOCIAL MEDIA ΤΟΥ 13ου ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL ΤΗΣ ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε


Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Επικοινωνία: info@adaf.gr


09.04.2017 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ 13ου ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL ΤΗΣ ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε


Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Επικοινωνία: info@adaf.gr


28.03.2017 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 9 ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 13ο ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL ΤΗΣ ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε


Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Επικοινωνία: info@adaf.gr


03.03.2017 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 13ο ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL ΤΗΣ ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε


Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Επικοινωνία: info@adaf.gr


14.02.2017 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ 13ου ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL ΤΗΣ ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε


Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Επικοινωνία: info@adaf.gr


30.12.2017 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020


Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Επικοινωνία: info@adaf.gr


Leave a Reply